مهر ۳, ۱۳۹۹

ایران گارمین

ساعت گارمین * جی پی اس گارمین * دوربین گارمین * نقشه گارمین * راهنمای فارسی جی پی اس گارمین * لوازم جانبی گارمین

ساعت ورزشی گارمین Forerunner 10

ساعت ورزشی گارمین Forerunner 10

آشنایی با ساعت Garmin

ساعت اسپرت گارمین Forerunner 610
ساعت اسپرت گارمین Forerunner 610

برای آشنایی بیشتر با ساعت Garmin و کاربردهای آن، لینک یوتیوب معرفی تعدادی از ساعت های گارمین در زیر قرار داده شده است:

آشنایی با ساعت گارمین quatix

آشنایی با ساعت گارمین Forerunner 920XT

آشنایی با ساعت گارمین D2

آشنایی با ساعت گارمین Garmin Swim

آشنایی با ساعت گارمین Fenix 3

آشنایی با ساعت گارمین Approach S4

آشنایی با ساعت گارمین Approach S6

آشنایی با ساعت گارمین Forerunner 15

آشنایی با ساعت گارمین Forerunner 225

آشنایی با ساعت گارمین Forerunner 620

آشنایی با ساعت گارمین vivofit 2

آشنایی با ساعت گارمین vivosmart

آشنایی با ساعت گارمین vivoactive

Approach S3
ساعت گلف Approach S3