اپلیکیشن گارمین برای فنیکس 3

اپلیکیشن گارمین
برای فنیکس 3

 

Connect IQ
Connect IQ

 

شاید نام و لینک Connect IQ را بر روی توضیحات تعدادی از محصولات جدید گارمین دیده باشید.
با کلیک بر روی این عنوان به صفحه اپلیکیشن ها (برنامه های کاربردی) گارمین هدایت می شوید

گارمین، مجموعه جدیدی از برنامه های قابل نصب روی دستگاه های مختلف Garmin که توسط ارائه کنندگان گوناگون اپلیکیشن ها ارائه می گردد را بر روی سایت خود فعال کرده است. برای آشنایی با این برنامه های کاربردی و نصب آنها باید به آدرس apps.garmin.com مراجعه کنید.

ساعت فنیکس 3 گارمین بعنوان دستگاهی نوآورانه و حرفه ای، امکان نصب مجموعه ای از این برنامه های کاربردی را بر روی خود دارد. برای دانلود و نصب آنها به اپلیکیشن های ساعت فنیکس 3 مراجعه نمائید

 

برنامه های کاربردی ای مانند:

Find My Car
Find My Car

Find My Car

Heart Rate Chart
Heart Rate Chart

Heart rate chart

SkyWatch
SkyWatch

SkyWatch

WayPoint Projection
WayPoint Projection

Waypoint Projection

لطفا توجه داشته باشید که مسئولیت نصب و بکار گیری این برنامه های کاربردی و اختلالات احتمالی در کارکرد دستگاه گارمین شما، بعهده خودتان است