جی پی اس دوچرخه گارمین

جی پی اس دوچرخه گارمین Edge 510

جی پی اس دوچرخه گارمین

دوچرخه سواری حرفه ای نیازهای خاص خود را دارد. علاوه بر داشتن یک دوچرخه حرفه ای شما نیاز به داشتن جی پی اس دوچرخه برای تمرینات حرفه ای و کسب مدال های قهرمانی دارید. آگاه بدون از سرعت رکاب زدن، مدت توقف های کوتاه در مسیر به همراه جی پی اس ثبت کننده مسیر طی شده به شما امکان برنامه ریزی دقیق تر و استفاده بهتر از توانایی هایتان را می دهد.

جی پی اس دوچرخه
جی پی اس دوچرخه

همچنین شما می توانید اطلاعات را از جی پی اس دوچرخه در سایت Garmin connect آپلود کنید و وضعیت تمرین های روزانه خود و رشد خود را مشاهده کنید. همچنین می توانید مسیرهای طی شده خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و یا حتی با آنها بصورت مجازی مسابقه دهید.

جی پی اس دوچرخه:
1- Edge 200

2- Edge 500
3- Edge 510
4- Edge 800
5- Edge 810
6- Edge 1000