جی پی اس گارمین

جی پی اس گارمین inReach

جی پی اس گارمین

جی پی اس گارمین مونترا
جی پی اس گارمین مونترا

شرکت گارمین پیشرو در ساخت GPS طیف بسیار گسترده ای از GPS ها را تولید می کند، چند سالی است که این شرکت علاوه بر ساخت GPS دستی و GPS خودرویی، GPS دوچرخه، دوربین های ورزشی GPS دار، ساعت های GPS دار را نیز تولید می کند. ساعت های GPS دار، در گروه ساعت های ورزشی و دوربین های ورزشی GPS دار نیز در گروه دوربین های ورزشی قرار گرفته اند. در زیر  GPS های سه گروه دستی، خودرویی (اتومبیل) و دوچرخه همراه با لینک فروش آنها معرفی می گردند، مشخصات فنی و ویژگی های هر دستگاه در صفحه ویژه هر GPS ارائه می شود:

جی پی اس دستی
www.eTrex10.ir
www.eTrex20x.ir
www.eTrex30x.ir
www.64s.ir
www.66s.ir
www.78s.ir
www.Monterra.ir
www.Oregon750.ir
www.Montana680.ir
eTrex 20
eTrex 30
 GPSMAP 62s
 Montana 650
 Oregon 550
Oregon 600
Oregon 650
GPSMAP 62sc
eTrex Touch 25
eTrex Touch 35
Montana 610

ساعت ورزشی
ساعت INSTINCT

ساعت VivoSport

ساعت VivoMove
ساعت VivoMove HR

ساعت Fenix
ساعت Fenix 2
ساعت Fenix 3
ساعت Fenix 3 HR
ساعت Fenix Chronos
ساعت Fenix 5
ساعت Fenix 5 Plus

ساعت VivoActive
ساعت VivoActive HR
ساعت VivoActive 3
ساعت VivoActive 3 Music

ساعت VivoSmart
ساعت VivoSmart HR
ساعت VivoSmart HR Plus

ساعت FR 70
ساعت Foreruuner 10
ساعت Foreruuner 35
ساعت Foreruuner 110
ساعت Foreruuner 210

ساعت Foreruuner 220
ساعت Foreruuner 235
ساعت Foreruuner 310XT
ساعت Foreruuner 620
ساعت Foreruuner 630
ساعت Foreruuner 645 Music
ساعت Foreruuner 735XT
ساعت Foreruuner 935XT
ساعت Foreruuner 910XT
ساعت Foreruuner 920XT

ساعت vivofit
ساعت vivofit2
ساعت vivofit3
ساعت vivofit4

ساعت Tactix
ساعت Tactix Bravo
ساعت Tactix Charlie
ساعت Tactix Delta

ساعت خلبانی D2
ساعت خلبانی D2 Bravo
ساعت خلبانی D2 Charlie
ساعت خلبانی D2 Delta

ساعت quatix
ساعت quatix 3
ساعت 5 quatix

ساعت Swim

ساعت Epix

جی پی اس خودرویی (اتومبیل)
 Nuvi 1410
Nuvi 205W
Nuvi 40
Nuvi 50
Nuvi 52
Nuvi 715
 Nuvi 200
 Nuvi 2495
 Nuvi 2497
 Nuvi 2595
 Nuvi 2797
 Nuvi 3590
Nuvi 3597

GPS دوچرخه
 Edge 200
Edge 500
Edge 510
Edge 800
Edge 810
Edge 1000

نقشه جی پی اس
1- نقشه ایران برای GPS گارمین با یکسال آپدیت رایگان (نقشه گارمین ایران)
2- نقشه ایران برای GPS گارمین روی میکرو اس دی بدون آپدیت (نقشه گارمین ایران)
3- نقشه توپوگرافی ایران برای جی پی اس گارمین

دفترچه راهنمای GPS گارمین
1- دفترچه راهنمای GPS گارمین eTrex 10 – 20 – 30
2- دفترچه راهنمای GPS گارمین مونتانا مدل های 600 و 650
3- دفترچه راهنمای GPS گارمین اترکس ویستا
4- دفترچه راهنمای GPS گارمین GPSMAP 64s
5- دفترچه راهنمای GPS گارمین GPSMAP 62s
6- دفترچه راهنمای GPS گارمین Oregon 550
7- دفترچه راهنمای GPS گارمین Oregon 650

دوربین ورزشی
دوربین ورزشی Virb
دوربین ورزشی Virb XE
دوربین ورزشی Virb Elite
دوربین ورزشی Virb Ultra 30
دوربین ورزشی Virb 360

ماهی یاب
ماهی یاب echo 150
ماهی یاب echo 300