جی پی اس گلف گارمین

جی پی اس گلف گارمین Approach G8

جی پی اس گلف گارمین

جی پی اس گلف گارمین Approach G8
جی پی اس گلف گارمین Approach G8

جی پی اس گلف گارمین سری Approch G جی پی اس های حرفه ای برای ورزش گلف هستند.

جی پی اس گلف گارمین Approach G7
جی پی اس گلف گارمین Approach G7

این جی پی اس ها علاوه بر گیرندگی بسیار خوب جی پی اس دارای امکانات کاربردی و مورد نیاز برای بازی گلف هستند.

جی پی اس گلف گارمین Approach G6
جی پی اس گلف گارمین Approach G6

قیمت جی پی اس های گلف گارمین از 230 تا 400 دلار است.

جی پی اس گلف گارمین Approach G3
جی پی اس گلف گارمین Approach G3

در صورت نیاز بازدید کنندگان ایران گارمین، این جی پی اس ها معرفی و ارائه خواهند است

مدل های جی پی اس گلف گارمین سری Approch G عبارتند از:
Approch G 3
Approch G 5
Approch G 6
Approch G 7
Approch G 8