رادار دوچرخه گارمین

چراغ ال ای دی Varia Smart Bike Lights

رادار دوچرخه گارمین

رادار دوچرخه گارمین varia
رادار دوچرخه گارمین varia

گارمین، رادار ال ای دار خود را برای ایمنی دوچرخه سواری در جاده ها ارائه کرد. این رادار با جی پی اس دوچرخه گارمین EDGE 1000 سازگار است و نزدیک شدن اتومبیل ها از پشت سر را به دوچرخه سوار تا فاصله 140 متری اطلاع می دهد.

Varia Smart Bike Lights
دوچرخه سواری ایمن با Varia Smart Bike Lights

چراغ های شما نیاز دارند تا هوشمند تر باشند تا روشنایی بیشتر داشته باشند!
این دستگاه بطور مستقل و بصورت یکپارچه با کامپیوتر دوچرخه گارمین EDGE کار می کند
هنگامی این رادار دوچرخه با کامپیوتر دوچرخه گارمین EDGE مطابقت پیدا کند، اگر سرعت دوچرخه سوار زیاد شود، چراغ جلو بصورت خودکار نور بیشتری پیدا می کند و یا هنگامی که سرعت کاهش پیدا کند، نور کمتری پیدا می کند.

رادار دوچرخه گارمین Varia Smart Bike Lights
رادار دوچرخه گارمین Varia Smart Bike Lights

در صورت مطابقت پیدا کردن با EDGE 1000 حساس به نور، اگر شرایط نور محیط تغییر کند، چراغ هوشمند جلو Varia و چراغ عقبی بصورت خودکار پر نورتر یا کم نورتر می شود
تنظیم کردن، از جمله روش/خاموش کردن، می تواند بصورت دستی با استفاده از کنترل راه دور همراه دستگاه انجام شود.
وجود دو چراغ پشتی، چرخیدن به سمت راست یا چپ را در پیچ بعدی نمایش می دهد

چراغ ال ای دی Varia Smart Bike Lights
چراغ ال ای دی Varia Smart Bike Lights

در زمان ارائه این دستگاه لینک های فروش آن در ایران گارمین فعال خواهد شد