قیمت جی پی اس دستی گارمین

GPS Monterra

لیست قیمت جی پی اس دستی گارمین 

جی پی اس گارمین مونتراجی پی اس گارمین مونترا
جی پی اس دستی گارمین

لیست قیمت GPS دستی گارمین در تاریخ 3 آبان 1394:
در این لیست قیمت اکثر مدل های جی پی اس Garmin با توجه به رکود موجود در بازار (حتی با توجه به افزایش قیمت دلار آزاد به قیمت 3450 تومان) نسبت به ابتدای سال کاهش داشته است، چند مدل جدید به جی پی اس های دستی بویژه در سری اترکس اضافه شده است:
قیمت روز جی پی اس دستی گارمین

eTrex 10             ریال 3,350,000 
eTrex 20             ریال 5,750,000
eTrex 30             ریال 6,750,000 
eTrex 20X           ریال 5,950,000
eTrex 30X           ریال 6,950,000
eTrex Touch 25   ریال 7,700,000
eTrex Touch 35   ریال 9,250,000
GPSMAP 64s        ریال 9,700,000
GPSMap 78s        ریال 8,780,000
Montana 650       ریال 14,500,000
Oregon 650        ریال 12,700,000    

Monterra            ریال 19,600,000
Montana 680      ریال 00,000,000

=======

لیست قیمت GPS دستی گارمین در تاریخ 21 اردیبهشت 1394
در این لیست قیمت اکثر مدل های جی پی اس Garmin نسبت به سال گذشته افزایشی در حدود 10 تا 30 درصد داشته است،
اما مدل GPSMAP 64s کاهش قیمتی حدود 15 درصد داشته است

قیمت روز جی پی اس دستی گارمین

eTrex 10             ریال 3,600,000 (قابلیت نصب نقشه ندارد)
eTrex 20             ریال 6,200,000
eTrex 30             ریال 7,150,000 (یکی از پر فروش ترین مدل های جی پی اس دستی)
GPSMAP 62sc      ریال 11,750,000 (دارای دوربین)
GPSMAP 64s        ریال 12,000,000
GPSMap 78s        ریال 9,100,000
Montana 650       ریال 15,000,000
Oregon 650        ریال 13,000,000    

Monterra            ریال 21,000,000

========

لیست قیمت جی پی اس دستی گارمین سری اترکس، جی پی اس مپ، اورگون و مونتانا در تاریخ 14 خرداد 1393
خرید جی پی اس دستی گارمین

eTrex 10             ریال 2,900,000 (قابلیت نصب نقشه ندارد)
eTrex 20             ریال 5,300,000
eTrex 30             ریال 6,500,000 (یکی از پر فروش ترین مدل های جی پی اس دستی)
GPSMAP 62s        ریال 8,400,000 (بدون دوربین)
GPSMAP 62sc      ریال 10,000,000 (دارای دوربین)
GPSMAP 64s        ریال 14,000,000
GPSMap 78s        ریال 7,650,000
Montana 650       ریال 14,500,000
Oregon 550         ریال 8,800,000
Oregon 650        ریال 10,600,000    

جی پی اس گارمین etrex 10 جی پی اس گارمین etrex 10