قیمت جی پی اس

نوار ضربان سنج قلب گارمین

قیمت جی پی اس

قیمت جی پی اس

قیمت جی پی اس دستی، جی پی اس خودرویی، جی پی اس دوچرخه و لوازم جانبی جی پی اس گارمین
در تاریخ 14 مرداد 1393
بشرح زیر است، قیمت ها به ریال:

لیست قیمت جی پی اس دستی گارمین
eTrex 10 2,900,000
eTrex 20 5,500,000
eTrex 30 6,500,000
GPSMAP 62s 8,800,000
GPSMAP 62sc 10,500,000
GPSMAP 64s 12,900,000
GPSMap 78s 8,000,000
Montana 650 14,000,000
Oregon 550 9,300,000
Oregon 650 11,850,000

لیست قیمت جی پی اس خودرویی گارمین
Nuvi 2495 6,400,000
Nuvi 2497 6,900,000
Nuvi 2595 6,900,000
Nuvi 2797 14,100,000
Nuvi 3590 10,600,000
Nuvi 3597 13,600,000
Nuvi 52      4,300,000

لیست قیمت نقشه ایران و جهان گارمین
خاورمیانه و شمال آفریقا 800,000
نقشه اروپا 2013 800,000
نقشه ایران گارمین میکرواس دی350,000
نقشه ایران گارمین با آپدیت 500,000
نقشه ایران گارمین بدون آپدیت 250,000
نقشه ترکیه راه ها و شهرها 650,000
نقشه راه ها و شهرهای قبرس 300,000
نقشه گارمین جمهوری آذربایجان550,000

لیست قیمت لوازم جانبی جی پی اس گارمین
فوت پاد 3,300,000
پایه دوربین Virb روی سر 1,750,000
دماسنج تمپه 2,100,000
ضربان سنج قلب با بند نرم 2,200,000
قاب غواصی دوربین ویرب 1,950,000
گیره کمربند 550,000
کیف جی پی اس و کمربند گیره1,450,000

لیست قیمت جی پی اس دوچرخه گارمین
Edge200
6,000,000
Edge500 12,500,000
Edge510 14,750,000
Edge800 16,500,000
Edge810 18,000,000