جی پی اس دریایی

دریا نوردی با quatix

جی پی اس دریایی

جی پی اس دریایی گارمین، ماهی یاب و رادار گارمین موجود در ایران

روی تعدادی از دستگاه های زیر امکان نصب نقشه دریایی شامل نقشه خلیج فارس و دریای عمان، و همچنین دریای خزر و دریای سیاه وجود دارد، که می توانید از طریق سایت ایران گارمین اقدام به خرید آنها نمائید.

جی پی اس دریایی گارمین
مدل دستگاه گارمین  
Garmin  72H  
Garmin 128  
Garmin 152  
Garmin 152H  
Garmin ECHO 300  
Garmin ECHO 500  
Garmin 421S  
Garmin 521  
Garmin 526S  
Garmin 527XS  
Garmin 50S  
Garmin 70S  
Garmin 720S  
Garmin 721XS  
Garmin 620  
Garmin GMI 20  
Garmin GMI 22  
Garmin GPSMAP 4008  
Garmin GPSMAP 4012  
Garmin GPSMAP 5008  
Garmin GPSMAP 5015  
Garmin GPSMAP 8012  
Garmin GMR 18 رادار