ماهی یاب گارمین

عمق یاب گارمین echo 300

ماهی یاب گارمین

ماهی یاب گارمین echo 300
ماهی یاب گارمین echo 300

اگر شما علاقمند به ماهیگیری باشد و به عنوان ورزش و تفریح به ماهیگیری بپردازید و یا اگر شغل و حرفه شما ماهیگیری باشد، شاید ماهی یاب گارمین وسیله کمکی ارزشمندی برای کمک به شما برای یافتن ماهی ها در اعماق آب با استفاده از تکنولوژی سونار (صوت) باشد.

داشتن صفحه نمایش بزرگ، مشاهده زیر آب بصورت رنگی، عمق نفوذ و دامنه عرضی وسیع نفوذ و اسکن، قابلیت نصب آسان، داشتن سابقه ها با تغییر عمق و … از جمله ویژگی های ماهی یاب گارمین (فیش فایندر گارمین) است.

ماهی یاب
1- ماهی یاب echo 150
2- ماهی یاب echo 300