نرم افزار گارمین

Garmin Android Software

نرم افزار گارمین

Garmin Software
نرم افزار گارمین

شرکت گارمین مجموعه نرم افزارهای زیادی را برای استفاده از محصولات تولیدی خود ارائه کرده است در این بخش نرم افزارهای رایگان و غیر رایگان شرکت گارمین معرفی می گردند و لینک دانلود نرم افزار گارمین ارائه شده توسط شرکت گارمین نیز برای آنها فعال خواهد شد تا شما با آشنایی با نرم افزارها و کاربردهای مورد نیاز خود، آنها را دانلود و بر روی دستگاه های خود نصب نمائید.
نرم افزارهای پرکاربردی مانند 
BaseCamp ، WebUpdater ، Garmin Express و همچنین آپدیت هایی که برای محصولات گارمین بصورت دوره ای ارائه می گردند تا کارآیی دستگاه ها بهتر و بی نقص تر گردد.

از بخش Garmin Software می توانید نرم افزارهای مورد نیاز خود را دانلود نمائید، لازم به ذکر است که به خاطر تحریم ایران دسترسی مستقیم به سایت گارمین و لینک های دانلود امکان پذیر نیست و نیاز به استفاده از فیلترشکن دارید.

 

Software

Garmin Express
Garmin Express is your essential tool for updating and managing all your Garmin devices.

WebUpdater
Use WebUpdater to update software on certain devices.

Mapping Programs
BaseCamp, POI and other programs for maps and charts owners.

myDashboard for Device Software
Keep your device software up to date using myDashboard.

Garmin Communicator Plugin
Transfer data between your Garmin device and your computer.

Software for Mac OS
Software compatible with Mac operating systems.

Marine Device Software Updates
Updates for handheld or fixed-mount marine device software.