نقشه توپوگرافی ایران

نقشه توپوگرافی ایران برای گارمین

نقشه توپوگرافی ایران با پوشش کامل ایران

نقشه توپوگرافی ایران
نقشه توپوگرافی ایران

برای  استفاده در جی پی اس های گارمین بر اساس STRM 30 طراحی و تولید شده است. 
فاصله منحنی های تراز فرعی 20 متر و فاصله منحنی های اصلی 100 متر می باشد. 
این نقشه برای استفاده راحت تر در دستگاه های جی پی اس مختصر شده است. 
حجم داده های فشرده شده این نقشه 380 مگابایت می باشد که بر روی میکرو اس دی 8 گیگابایت اوریجینال؛ آماده استفاده ارایه می شود. 
شامل : مرز استان ها پوشش 100% ایران ( حتی جزایر) 
رودخانه ها 160232 کیلومتر دریاچه ها 
نقطه ارتفاعی 17281 مورد ( قله ها و دره ها) 
نام ناحیه 1143 مورد 

نقشه توپوگرافی ایران برای گارمین
نقشه توپوگرافی ایران برای گارمین

خرید نقشه توپوگرافی ایران برای جی پی اس گارمین