گارمین ایران

garmin Kansas

گارمین ایران

garmin Kansas شرکت گارمین شعبه کانزاس

گارمین ایران سایتی برای معرفی و فروش محصولات شرکت گارمین در ایران

  • Garmin factory
    شرکت گارمین – فضای داخلی

شرکت آمریکایی گارمین، ایران را تحریم کرده و وب سایت خود را به روی کاربران ایرانی بسته است.
سایت ایران گارمین، سایتی مستقل می باشد و با شرکت گارمین ارتباطی ندارد.
در حال حاضر هرگونه ادعا در رابطه با نمایندگی شرکت گارمین در ایران غیر واقعی می باشد.