گارمین و مراقبت از سگ

PRO Trashbreaker گارمین

گارمین و مراقبت از سگ

bark limiter گارمین
bark limiter گارمین

شرکت گارمین مجموعه دستگاه های متنوعی را برای نگهداری از سگ تولید کرده است. تعدادی از این دستگاه ها دارای جی پی اس نیز هستند.

Astro گارمین
Astro گارمین

در مجموعه محصولات گارمین، 5 گروه از محصولات برای نگهداری از سگ وجود دارد و هر گروه شامل محصولات متنوعی می باشد.

مراقبت از سگ با ALPHA گارمین
مراقبت از سگ با ALPHA گارمین

گرچه این محصولات در بازار ایران هنوز بازار مشخصی پیدا نکرده اند. اما به احتمال زیاد در آینده ای نزدیک تعدادی از این دستگاه ها در بازار ایران نیز حضور خواهند داشت. گروه دستگاه های مراقبت از سگ عبارتند از:

Alpha
Alpha

Alpha

Astro برای مراقبت از سگ
Astro برای مراقبت از سگ

Astro

Delta Upland XC گارمین
Delta Upland XC گارمین

Delta

PRO Trashbreaker گارمین
PRO Trashbreaker گارمین

PRO

BarkLimiter Deluxe گارمین
BarkLimiter Deluxe گارمین

BarkLimiter

که در حال حاضر 17 دستگاه برای مراقبت از سگ توسط گارمین تولید و به بازار ارائه شده است. شاید دستگاه های جی پی اس دار مراقبت از سگ موقعیت مناسب تری برای حضور در بازار ایران داشته باشند، که در زمان ارائه توسط ایران گارمین معرفی و لینک های فروش آن بر روی سایت فعال می گردد

PRO Trashbreaker برای نگهداری و مراقبت از سگ
PRO Trashbreaker برای نگهداری و مراقبت از سگ