جی پی اس دوچرخه Garmin Edge 200

جی پی اس دوچرخه Garmin Edge 200

کامپيوتر جي پي اس دار دوچرخه با قابليت استفاده آسان از آن
پيگيري زمان، مسافت، سرعت و موقعيت جي پي اس
مسابقه با دوچرخه سواري هاي قبلي خود و يا با دوچرخه سواري هاي ديگران
عالي براي دوچرخه سواري روزانه، تمرينات ورزشي يا تور دوچرخه سواري
 
ايجاد زندگي جديد براي هر دوچرخه سوار با Edge 200. اين کامپيوتر دوچرخه جي پي اس دار، زمان، مسافت، سرعت، موقعيت و کالري مصرفي را پيگيري مي کند. Edge 200 براي تمرين دوچرخه سواري، دوچرخه سواري روزانه و دوچرخه سواري در تور ورزشي و هر ماجراجويي که مي خواهيد به Garmin Connect ارسال کنيد، ايده آل است.
 
استفاده آسان
ما مي دانيم که شما دوست داريد که از خانه خارج شويد و بدون نق زدن به چرخ دنده و الکتريسيته، رکاب بزنيد، بنابراين ما Edge 200 را با امکان استفاده بسيار آسان از آن ساختيم. به هيچ تنظيمي نياز نيست – فقط آن را روي پايه بگذاريد و  آماده رفتن به گردش شويد. شما حتي مي توانيد از آن روي دوچرخه هاي دو يا چند نفره استفاده کنيد.
 
داراي جي پي اس
Edge 200 داراي گيرنده فوق العاده حساس جي پي اس با ويژگي ماهواره پيش بيني کننده HotFix براي محاسبه سريعتر موقعيت شماست. به اين معني که، وقتي که شما از خانه خارج مي شويد، ماهواره ها را بسرعت پيدا مي کند و به دوچرخه ارسال مي کند. همچنين در صورت شروع حرکت و شروع به کار نکردن تايمر، به شما هشدار مي دهد. Edge 200 داراي ويژگي توقف کوتاه (مکث) خودکار است، بنابراين وقتي شما حرکت نمي کنيد، تايمر نيز متوقف مي شود، سپس هنگامي که شما مجددا شروع به حرکت و رکاب زدن مي کنيد، تايمر دوباره بطور خودکار شروع به کار مي کند. شما همچنين مي توانيد هشدارهايي را براي مسافت، زمان يا کالري بگذاريد تا رسيدن شما به هدف هايتان بسيار راحت تر و لذت بخش تر شود.
 
چقدر و با چه سرعتي
اگر شما براي سرگرمي، بدن سازي (فيتنس) يا رسيدن به مرزهاي تعريف شده در مسابقات ورزشي دوچرخه سواري مي کنيد، در هر حال شما دوست داريد ببينيد که چقدر و با چه سرعتي دوچرخه سواري کرده ايد. داشتن اين اطلاعات در نوک انگشتانتان، در شما انگيزه و اشتياق ادامه رکاب زني را ايجاد مي کند. Edge 200 اطلاعات دوچرخه سواري را حداکثر تا 130 ساعت ذخيره مي کند و فعاليت هاي ورزشي شما را طبقه بندي مي کند، بنابراين شما مي توانيد بسرعت، آخرين، طولاني ترين و يا سريعترين دوچرخه سواري انجام شده خود را ببينيد.
 
رقابت من
Edge 200 کمک مي کند تا با مسابقه دادن، زندگي جديدي به مسيرهاي دوچرخه سواري بدهيد، ويژگي اي که به شما امکان مي دهد تا با زمان هاي قبلي دوچرخه سواري خود رقابت کنيد. نمايشگر ديجيتالي دوچرخه، سرعت مربوط به دوچرخه سواري انجام شده با پيش بيني مسافت پيش رو و مسافت طي شده را به شما نشان مي دهد. همچنين شما مي توانيد براي رقابت مجازي با دوچرخه سواري هاي انجام شده توسط ساير کاربران، آنها را از Garmin Connect دانلود کنيد.
 
Garmin Connect
به شبکه جهاني دوچرخه سواران و علاقمندان فعاليت هاي ورزشي در فضاي باز در Garmin Connect  بپيونديد. وقتي دوچرخه سواري خود را انجام داديد، اطلاعات آن را آپلود کنيد تا مسيري را که طي کرده ايد روي نقشه ببينيد و آن را تجزيه و تحليل کنيد. از ويژگي ايجاد مسابقه جديد Garmin Connect براي برنامه ريزي يک دوچرخه سواري جديد يا تبديل يک فعاليت ورزشي قبلي به يک مسابقه استفاده کنيد.
جی پی اس دوچرخه گارمین Edge 200