ساعت گارمین vivofit 2

ساعت گارمین vivofit 2 بنفش

ساعت اسپرت زنانه vivofit2
ساعت اسپرت زنانه vivofit2

010-01407-03

ساعت گارمین Vivofit2 بنفش
 

ساعت گارمین vivofit 2 مشکی

ساعت گارمین vivofit2
ساعت گارمین vivofit2

010-01407-00

ساعت گارمین Vivofit2 مشکی

پیگیری کننده فعالیت شما با نوار میزان حرکت و هشدارها

گزارش ورزشی ساعت گارمین
گزارش ورزشی ساعت گارمین

– عمر باتری بیش از یک سال
– یادآوری برای در حرکت بودن با نوار میزان حرکت و هشدارهای صوتی
– فراگیری میزان فعالیت شما و پیشنهاد یک هدف روزانه برای شما
– نمایش تعداد قدم ها، کالری مصرفی، مسافت و زمان روی پس زمینه صفحه نمایش، کنترل مدت زمان خواب
– همگام سازی خودکار با Garmin Connect برای ذخیره، برنامه ریزی و به اشتراک گذاری میزان پیشرفت شما