گارمین و مراقبت از سگ

PRO Trashbreaker گارمین

گارمین و مراقبت از سگ شرکت گارمین مجموعه دستگاه های متنوعی را برای نگهداری از سگ تولید کرده است. تعدادی از این دستگاه ها دارای جی پی اس نیز هستند. در مجموعه محصولات گارمین، 5 گروه از محصولات برای نگهداری از سگ وجود دارد و هر گروه شامل محصولات متنوعی می باشد. گرچه این محصولات …

گارمین فارسی

WebUpdater

گارمین فارسی فارسی کردن منوهای جی پی اس گارمین (بسته به مدل دستگاه جی پی اس و ارائه شدن منوی فارسی برای آن) کار بسیار ساده ای است. شما با دستورالعمل ساده زیر در چند دقیقه می توانید این کار را انجام دهید و نیاز به پرداخت هزینه (گاها تا 20000 تومان) به فروشندگان جی …