ساعت گارمین Fenix5

ساعت گارمین فنیکس 5 ایکس

ساعت گارمین Fenix5 ساعت گارمین فنیکس 5 به سه دسته اصلی تقسیم می گردد که قطر صفحه نمایش آنها به شرح زیر است: فنیکس ۵ سری اس = ۴۲ میلیمتر با سری بندهای QuickFit 20 فنیکس ۵ = ۴۷ میلیمتر با سری بندهای QuickFit 22 فنیکس ۵ سری ایکس = ۵۱ میلیمتر با سری بندهای …