مدل های جدید ساعت اسپرت Vivofit

مدل های جدید ساعت اسپرت Vivofit گارمین مجموعه مدل های جدید ساعت Vivofit و Vivofit 2…

ساعت vivosmart یا vivofit

گارمین در سال 2014 دو نمونه از ساعت های ورزشی تناسب اندام خود را ارائه کرد…