ساعت گارمین Forerunner 210

ساعت ورزشی گارمین Forerunner 210

ورزش کردن در داخل سالن یا فضای بازثبت و نمایش مسافت، زمان و سرعت دویدنسازگار با ضربان سنج قلبوسیله جانبی گیره پا برای ورزش های داخل سالن بصورت اختیاری (خرید بصورت جداگانه)برنامه ریزی، بازبینی و به اشتراک گذاشتن دویدن های شما در ™Garmin ConnectForerunner 210 در حالی که هر دقیقه و هر کیلومتر را ثبت کرده و نمایش می دهد، به شما آزادی می دهد تا به راحتی در داخل سالن و یا در فضای باز ورزش کنید. این ساعت ورزشی جی پی اس دار، مسافت، سرعت و شدت ورزش کردن شما را بسیار دقیق ثبت می کند. در مدل های سیاه براق یا خاکستری تیره کله مرغابی موجود است.