ساعت گارمین Forerunner 110

ساعت ورزشی گارمین Forerunner 110

ساعت جی پی اس دار با امکان استفاده آسان برای تمرینات ورزشی دقیق ترثبت و نمایش مسافت و زمان و سرعت دویدنشروع دو فقط با فشار دادن دو دکمهسازگار با ضربان سنج قلببرنامه ریزی، بازبینی و به اشتراک گذاشتن دوها در ™Garmin Connect