گارمین و مراقبت از سگ

PRO Trashbreaker گارمین

گارمین و مراقبت از سگ شرکت گارمین مجموعه دستگاه های متنوعی را برای نگهداری از سگ تولید کرده است. تعدادی از این دستگاه ها دارای جی پی اس نیز هستند. در مجموعه محصولات گارمین، 5 گروه از محصولات برای نگهداری از سگ وجود دارد و هر گروه شامل محصولات متنوعی می باشد. گرچه این محصولات …