نقشه توپوگرافی ایران

نقشه توپوگرافی ایران برای گارمین

نقشه توپوگرافی ایران با پوشش کامل ایران برای  استفاده در جی پی اس های گارمین بر اساس STRM 30 طراحی و تولید شده است.  فاصله منحنی های تراز فرعی 20 متر و فاصله منحنی های اصلی 100 متر می باشد.  این نقشه برای استفاده راحت تر در دستگاه های جی پی اس مختصر شده است.  …