ساعت گارمین Vivofit 3

ساعت گارمین ویوفیت 3

ساعت گارمین ویوفیت 3 مشکیپیگیری کننده فعالیت توسط کشف کننده خودکار فعالیت گارمین، Move IQ- عمر باتری یک سال- نمایش قدم ها، کالری مصرفی، مسافت، دقیقه هایی که شدیدترین³ فعالیت ورزشی را داشته اید و نمایش زمان روی صفحه نمایش دارای نور پس زمینه، کنترل کیفیت خواب¹- کشف کننده خودکار فعالیت، نوع فعالیت را روی Garmin Connect طبقه بندی می کند- یادآوری مدت زمان باقیمانده از فعالیت ورزشی توسط نوار حرکت و هشدار صوتی- همگام سازی خودکار با Garmin Connect برای ذخیره کردن، برنامه ریزی و به اشتراک گذاری میزان حرکت